lnwshop logo

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก
โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 1โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 2โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 3โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 4โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 5โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 6โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 7โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 8โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 9โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 10โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 11โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 12โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 13โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 14โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 15โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 16โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 17โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 18โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 19โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 20โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 21โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 22โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 23โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 24โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 25โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 26โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 27โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 28โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 29โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 30โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 31โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 32โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 33โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 34โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 35โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 36โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 37โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 38โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 39โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 40โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 41โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 42โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 43โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 44โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 45โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 46โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 47โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 48โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 49โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 50โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 51โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 52โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 53โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 54โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 55โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 56โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 57โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 58โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด ขนาดปรับได้ตามต้องการ แต่งคอนโดขนาดเล็ก thumbnail 59
หมวดหมู่ โซฟาเบด โซฟาปรับนอน ผลิตตามออเดอร์ เกรดพรีเมี่ยม
ราคาปกติ 35,000.00-45,000.00 บาท
ราคา 19,900.00-22,900.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนที่วางแก้วพลาสติก+ช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนที่วางแก้วพลาสติก+ช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า ทำสีทูโทน พนักแขนแบบเหลี่ยม
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า ทำสีทูโทน พนักแขนแบบเหลี่ยม
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบโค้ง+ช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบโค้ง+ช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบเหลี่ยม
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบเหลี่ยม
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนที่วางแก้วสแตนเลส 2 ช่อง
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนที่วางแก้วสแตนเลส 2 ช่อง
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบ Round
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบ Round
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนที่วางแก้วพลาสติก 2 ช่อง+ช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนที่วางแก้วพลาสติก 2 ช่อง+ช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบเหลี่ยม+ที่วางแก้ว
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบเหลี่ยม+ที่วางแก้ว
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50 เมตร วัสดุหุ้ม หนังเทียม พนักแขนแบบโค้ง+ที่วางแก้ว
ราคาปกติ 35,000.00 บาท
ลดเหลือ 19,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนเปิดเก็บของได้
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนเปิดเก็บของได้
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบ Round + ที่วางแก้ว
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบ Round + ที่วางแก้ว
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบเหลี่ยม
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนแบบเหลี่ยม
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม หนัง พนักแขนที่วางแก้ว 2 ช่องมีฝาปิด+ช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม หนัง พนักแขนที่วางแก้ว 2 ช่องมีฝาปิด+ช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม ผ้า พนักแขนช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม หนัง พนักแขนที่วางแก้ว+ช่องเปิดเก็บของ
โซฟาเบด รุ่นคอนโด 3 ที่นั่ง ขนาด 1.80 เมตร วัสดุหุ้ม หนัง พนักแขนที่วางแก้ว+ช่องเปิดเก็บของ
ราคาปกติ 45,000.00 บาท
ลดเหลือ 22,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-17 จากทั้งหมด 17 ชิ้น

รีวิว วิธีใช้งาน ..... โซฟาเบด รุ่นคอนโดนอนสบาย

เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งคอนโด ประหยัดพื้นที่

ขายดีอันดับหนึ่ง ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด

By.... SOFABED HOME

 

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน รุ่นคอนโด นอนสบาย


 โซฟาเบด  >> สั่งขนาดได้ตามต้องการ <<


ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุหุ้มที่ลูกค้าเลือก
สามารถออกแบบได้ตามงบประมาณค่ะ


ชื่อรุ่น : โซฟาเบด รุ่น คอนโดนอนสบาย

โซฟาเบดสั่งผลิต เลือกวัสดุหุ้ม ผ้า หนัง ออกแบบได้ตามงบประมาณ

▶  ขนาด : สั่งทำขนาดได้ตามพื้นที่ใช้งาน

ฟองน้ำ : ใช้ฟองน้ำอัดอย่างดี นั่งนอนสบาย

มีความคงทนในการใช้งาน ไม่ยุบตัว

สปริง : ใช้สปริงรองเบาะใต้ที่นั่งให้มีการสปริงตัว นั่งสบาย

ขดลวดหนา มาตรฐานสูงเพื่อความคงทนแข็งแรง

โครงสร้าง : โครงหลักเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความทนทานในการใช้งาน

ส่วนที่เลื่อนออกเป็นเหล็ก รับน้ำหนักได้เยอะ

ฟังก์ชัน : ปรับนั่งนอนได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่
มากด้วยประโยชน์ใช้สอย
เป็นได้ทั้งเตียงนอนและโซฟา สำหรับแต่งคอนโดขนาดเล็ก
พนักพิงหลังปรับได้ 3 ระดับ

 

การรับประกัน : รับประกันโครงสร้าง 1 ปีเต็ม จากการใช้งานปกติ

 


ราคา :

😉 โซฟาเบด รุ่นคอนโด นอนสบาย 😉
*สามารถสั่งทำขนาดได้ตามพื้นที่
*พนักพิงหลังแบบเรียบ ปรับเอนนอนได้ 3 ระดับ
*พนักแขนเลือกได้ จะทำที่วางแก้วหรือช่องเก็บของ
>> ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ <<
*วัสดุหุ้มเลือกได้ทั้งผ้าและหนังเทียม pu,su,bicast,หนังช้าง
ราคาเท่ากันค่ะ

>> Size S (ขนาด 1.20 เมตร) <<
แถมหมอน 1 ใบ
ราคาปกติ 29,000 บาท
ลดเหลือ 16,000 บาท

>> Size M (ขนาด 1.50 เมตร) <<
แถมหมอน 2 ใบ
ราคาปกติ 37,000 บาท
ลดเหลือ 19,900 บาท

>> Size L (ขนาด 1.80 เมตร) <<
แถมหมอน 3 ใบ
ราคาปกติ 39,000 บาท
ลดเหลือ 22,900 บาท

>> Size XL (ขนาด 2.0 เมตร) <<
แถมหมอน 4 ใบ
ราคาปกติ 41,000 บาท
ลดเหลือ 24,900 บาท


😲 พนักแขนสามารถสั่งทำขนาดได้ตามต้องการ
- ต้องการที่นั่งกว้างขึ้น ทำแบบไม่มีพนักแขนได้
- พนักแขนขนาดเล็กสุด ได้ที่ 10 cm.
- ทำที่วางแก้วไม่มีฝาปิด อย่างน้อย 15 cm.
- ทำที่วางแก้วแบบมีฝาปิด อย่างน้อย 20 cm.
- ช่องเก็บของ เล็กสุดที่ทำได้ 15 cm.

ผ้า/หนังมีให้เลือกครบทุกเฉดสีที่เหมาะกับห้องคุณ

☆☆ FREE ☆☆
#หมอนอิงตามจำนวนที่นั่ง
#ค่าบริการจัดส่งฟรี พร้อมติดตั้ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
#ต่างจังหวัด บริการจัดส่ง ราคาพิเศษสุด


วิธีสั่งซื้อ
1.แจ้งรุ่นและขนาดที่ต้องการ
2.รายละเอียดพนักแขนซ้าย-ขวา
(ทำไม่เหมือนกันก็ได้)
3.แจ้งรหัสวัสดุหุ้ม

ระยะเวลาผลิต 7-15 วัน
นัดวันส่งของได้เลย

วิธีชำระเงิน
฿ ชำระด้วยเงินสด
฿ บัตรเครดิต > จ่ายเต็มไม่ชาร์จ
ผ่อนได้ 3-10 เดือน ดอกเบี้ย 0.89%
ทำรายการผ่านเว็ปได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
www.pay.sn/sofabedhome

โปรโมชั่นพิเศษสุด สำหรับลูกค้า
"กสิกร" ผ่อน 0% ได้นาน 3-10 เดือน
(ต้องเข้ามารูดบัตรที่ร้านค่ะ)

 

ราคาโซฟาเบด โซฟาปรับนอน ขนาดอื่น ๆ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ

ผ้า หนัง มีให้เลือกครบทุกเฉดสี

 

++ ส่งฟรี กทม.และปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี +++
++ ต่างจังหวัด ค่าขนส่ง คิดราคาตามระยะทาง ++


 

 

 

โซฟาเบด โซฟาปรับนอน โซฟาปรับเป็นเตียงนอนได้

เฟอร์นิเจอร์ประหยัดพื้นที่ แต่งคอนโดขนาดเล็ก

          โซฟาเบด หรือโซฟาปรับนอน เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์

ที่เหมาะสำหรับแต่งคอนโดเป็นอย่างมาก

เนื่องด้วยปัจจุบัน พื้นที่ที่จำกัดของคอนโด

ทำให้ห้อง มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ

การจะใช้เฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นนั้นก็จะยิ่งทำให้ห้องแคบลงไปอีก

         การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม

โดยเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีจำหน่ายใน sofabed home

สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดาย

เป็นได้ทั้งเตียงนอนและโซฟา

ช่วยให้คุณสะดวกสบายและใช้ชีวิตในคอนโดสุดหรู แบบง่ายมาก ๆ

 

 

          หากใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดอยู่แล้วล่ะก็

ขอแนะนำ โซฟาเบดรุ่นคอนโดนอนสบาย จาก sofabed home

ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่แคบและจำกัดโดยเฉพาะ

          วิธีการใช้งานง่ายมากๆ เพียงแค่ดึงส่วนฐานใต้โซฟาและยกขึ้น

ก็สามารถเปลี่ยนจากโซฟาเป็นเตียงนอนได้ทันที

 

                พนักพิงโซฟาเบด เบาะสูง นั่งสบาย สไตล์คลาสสิก

รองรับศรีษะและสรีระของร่างกายได้เป็นอย่างดี

สามารถปรับเอนนอนได้อีก 3 ระดับ

ทำให้ทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของคุณ

ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

 

 ****ไม่ว่าจะนั่งดูทีวี อ่านหนังสือ จิบ ชา กาแฟ

****หรือปรับเอนนอนแบบ 180 องศา
ให้คุณเหยียดแขน ขาและร่างกายได้ทุกส่วน

เพื่อการพักผ่อนและนอนหลับอย่างแท้จริง

สามารถทดแทนการซื้อเตียงนอนในห้องคอนโดของคุณได้

 

 

                   

                   

 

****อาจใช้โซฟาเบดเป็นเตียงนอนสำหรับแขกที่มาพัก

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทกัน หรือญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยม

และอยากจะขออาศัยนอนพักที่คอนโดคุณ ในช่วงเวลาสั้น ๆ

คุณก็สามารถให้คนที่คุณรัก ได้มีช่วงเวลาของการพักผ่อน

โดยที่ไม่ต้องเสียพื้นที่การใช้งานของคอนโด

ไม่ต้องหาที่เก็บโซฟาตัวเล็ก

เพราะแค่เพียง โซฟาเบด ตัวนี้ตัวเดียว

ก็สามารถทำให้คุณมีความสุขกับการอาศัยอยู่คอนโดของคุณได้

 

 

                  นอกจากโซฟาเบด หนังแท้ หนังเทียม PU , PVC

หลากหลายสีสัน ให้คุณได้เลือกและออกแบบได้เองตามความชอบแล้ว

เรายังมีแบบผ้า ที่เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบอากาศร้อน

การเลือกใช้โซฟาเบดแบบผ้า

จะช่วยให้คุณนอนบนโซฟาได้อย่างสบาย

แม้ในวันที่ไม่เปิดแอร์ หรือ ในห้องที่คุณไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ

 

            

 

       แต่หากท่านใดที่กังวลเรื่องความสะอาด

เราก็แนะนำให้เลือกใช้ โซฟาเบด แบบหนังที่ดูแลได้ง่ายกว่า

ซึ่งควรศึกษาวิธีการดูแลรักษาและวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง

เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ โซฟาเบด

ตัวโปรดของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้น

 

             โซฟาเบด รุ่นคอนโดนอนสบาย

นอกจากจะสั่งทำขนาดได้ตามพื้นที่แล้ว

ยังสามารถเลือกออกแบบพนักแขนได้ด้วย

ไม่ว่าจะทำเป็นช่องเปิดเก็บของ หรือ ที่วางแก้ว

เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของโซฟาเบดของคุณ

คุณก็สามารถเลือกได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ

 

 

         หรือหากชอบทั้งสองแบบผสมผสานกัน

ทั้งที่วางแก้วและช่องเปิดเก็บของ ก็สามารถสั่งทำได้เช่นกัน

***ที่วางแก้ว สามารถทำแบบมีฝาปิด

เพื่อให้โซฟาเบดของคุณดูสวยงาม

 

หรือ หากชอบความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยปิด-เปิดฝา

และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนัง

คุณก็สามารถทำช่องวางแก้วไว้ข้างนอก โดยไม่ต้องมีฝาปิดได้เลย

 

          พนักแขน แบบโค้งหรือ เหลี่ยม ก็สามารถเลือกได้ตามความชอบ

 

          เลือกออกแบบ โซฟาเบด ตัวโปรด ของคุณเอง

ได้ที่ SOFABED HOME กันเลยค่ะ

 

 

 

 

ลูกค้าต่างจังหวัดหรือท่านที่ไม่สะดวกเดินทาง

สามารถสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เลย

โดย add LINE: @sofabedhome (พิมพ์@ข้างหน้าด้วยนะคะ)

เพียงแจ้งแบบที่ท่านต้องการ  และชำระมัดจำ

รอสินค้า ซึ่งใช้ระยะเวลาผลิตเพียง 7-15 วัน

ท่านก็สามารถรอรับโซฟาเบดที่บ้านได้เลยค่ะ

 

 

 

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินสด

โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, ATM

 

 

 

>> ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร <<

 

รายละเอียดการใช้บัตรเครดิต

1.Promotion ผ่อน 0% นาน 3-10 เดือน

(เฉพาะบัตร "กสิกร" และ "ไทยพาณิชย์" )

 

ต้องมารูดบัตรเพื่อทำรายการที่ร้านเท่านั้น
 

     

 

 

2.กรณีลูกค้าใช้บัตรอื่นๆ ที่มิใช่กสิกร

(ธ.กรุงศรี,เฟิร์สช้อยส์,เซ็นทรัล การ์ด,ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด และเทสโก้ โลตัส วีซ่า)

ต้องการผ่อนชำระสินค้า

สามารถทำรายการผ่านทางเวปไซด์ได้เลย

โดยคลิก www.pay.sn/sofabedhome

และเลือกทำรายการตามขั้นตอน

กรณีนี้ จะมีดอกเบี้ย ตามบัตรที่ใช้และระยะเวลาในการผ่อน

 

 

 

 

แวะมาชมสินค้าตัวอย่างที่เรานะคะ

เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-20.00 น.

**หยุดทุกวันพุธ**

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 

  SOFABED HOME ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านมาด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ มา ณ ที่นี้ค่ะ

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เพิ่มเพื่อน

หมวดหมู่โซฟาเบด

ติดต่อโซฟาเบด

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม870,914 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด434,216 ครั้ง
เปิดร้าน31 ม.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท16 ก.ค. 2561

1,390.00 บาท
2,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Join This Shop

ร้านขายโซฟา โซฟาเบด (sofabed) เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งคอนโด โซฟาคอนโด โซฟาขนาดเล็ก ผลิตตามออเดอร์
ร้านขายโซฟา โซฟาเบด (sofabed) เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งคอนโด โซฟาคอนโด โซฟาขนาดเล็ก ผลิตตามออเดอร์
www.sofabedhome.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก